Vjerojatno svi već znate da su se Pinkleci pred četiri godine profilirali i postali kazalište za djecu i mlade. Od tada nisu imali gotovo nikakvog doticaja sa kazalištem ˝za odrasle˝ pa su se istog malko i zaželjeli. Ovim putem najavljujemo svojevrsni kazališni eksperiment  autorskog trojca u sastavu Azra Ibrahimović, Bruno Kontrec i Davor Dokleja. Radi se o neverbalnoj predstavi sa elementima plesa i fizičkog teatra naziva OKO POLA 1! Premijeru zakazujemo za 01.2.2012. u 20:00 sati u starom dobrom Centru za kulturu u Čakovcu. Naravno, svi ste pozvani, ali ima jedna caka: predstava se održava na maloj sceni pa je broj sjedala limitiran i zaustavlja se na brojci 100! Imajte to na umu! Podaci o predstavi u nastavku….

Autori: Azra ibrahimović, Bruno Kontrec, Davor Dokleja
Dramaturgija: autorski tim
Režija: Davor Dokleja
Pokret: Azra ibrahimović i Bruno Kontrec
Scenografija: Bruno Kontrec
Kostimografija: autorski tim
Odabir glazbe: autorski tim
Igraju: Azra Ibrahimović i Bruno Kontrec

Trajanje: 40 min
Uzrast: 14+

O predstavi:
Projekt se bavi pitanjem sukoba, njegovim aspektima i manifestacijama. Pozitivno shvaćanje sukoba objašnjava sukob kao dio ljudske prirode i neminovnost njegove pojave tj. sudjelujući u sukobu ispunjavamo našu prirodnu dužnost. Pozitivnost pojave sukoba je ljudsko nalaženje inspiracije u nasilju i oporbi. Ali što kada sukob nadmašuje svoju pozitivnu svrhu i poprima negativne karakteristike, tj, kada sukob postaje nepotreban ili samom sebi dovoljan? Igrajući se apsurdom sukoba, uzimajući u obzir njegove globalne komponente, u središte naše pažnje stavili smo pojedinca. Polje unutar kojeg istražujemo pojavu sukoba omeđili smo karakternim crtama jedne osobe, a radnju smjestili unutar jednog uma. Osoba čije procese nastojimo prikazati nalazi se u  svakodnevnoj životnoj situaciji koja u svojoj pretpostavci može imati dva krajnja ishoda. Pozitivan i negativan.

Skip to content