Grupa F – Srijeda – 19:00 do 21:00 – polaznici od 4. do 7. razreda osnovne škole – vodi Tanja Novak


 

  Riječ voditeljice

 

Ova grupa uspješno sintetizira elemente studijskog rada temeljenog na igrama improvizacije i profesionalnog postdramskog kazališta.
Pedagoški rad daje prednost gesti i tjelesnom izražavanju: osvještavanju urođenih gesti (povezanih s nekim tjelesnim stavom ili pokretom) i estetskih gesti razrađenih za stvaranje umjetničkih djela (glume, pantomime, kazališta, plesa); uspostavljenju veze između geste i govora; proučavanju glazbenih ili pjesničkih ritmova; radu na ritmu govora i dikciji kao i na glasovnoj i govornoj artikulaciji.

Kroz igru upoznaje djecu sa svim elementima rada na kazališnoj predstavi: obradom dječje literature, dramatizacijom tekstova, dramaturgijom (raspored scena, kontinuitet i diskontinuitet radnje, uvođenja epskih momenata u dramsku strukturu, i dr.), režijom i glumom.

Pedagoški rad u dramskoj grupi potiče razmjenjivanja iskustva i ideja, razvija umjetničku kreativnost, razvija kulturu javnog nastupa i komuniciranja, upotpunjuje opći odgoj te doprinosi psihofizičkom razvoju polaznika.

 

Trenutni članovi (šk. god. 2018./2019.)

Dora Barbić
Sara Hasan
Andrej Čuka
Anela Kramar
Korina Belko
Luka Vrtarić
Meri Matjačić
Zara Nedeljko
Tena Perenc
Tara Vidović
Žanet Novak