GRUPA G

SUBOTA

OD 13:30 DO 15:30

(polaznici u dobi od 12 do 17 godina)

VODITELJ ALEN BARBIĆ

Trenutni polaznici (šk.god. 2014./2015.)

Anamarija Baček
Lucija Tot
Hana Tisaj
Asja Vidović
Ivana Drvoderić
Marta Novak
Iva Ružić
Filip Potočnjak
Aleksandar Filo
Leon Aleksić
Adrian Berkić
Mihovil Megla
Erik Žižek
Mateja Drk
Željka Hajdarović
Ana Balent
Matea Škvorc
Maja Oskoruš